Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
24 Maj 2022 0050.57.2022
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Krasne za 2021r.
Więcej array-brown
28 Maj 2021 0050.39.2021
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Krasne za 2020r.
Więcej array-brown
31 Marzec 2021 0050.22.2021
W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2020 rok
Więcej array-brown
27 Styczeń 2021 0050.7.2021
w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne na rok szkolny 2021/2022
Więcej array-brown
15 Grudzień 2020 0050.111.2020
w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na niestosowanie się do istniejącej organizacji ruchu na drogach gminnych Gminy Krasne i drogach wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Krasne
Więcej array-brown
10 Listopad 2020 0050.100.2020
w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021 i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Październik 2020 0050.95A.2020
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego „Mazurówka" w Krasnem - Etap I
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2020 0050.84.2020
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasne, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
Więcej array-brown
28 Sierpień 2020 120.11.2020
ZARZĄDZENIE NR 120.11.2020 WÓJTA GMINY KRASNE z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy Krasne dla interesantów
Więcej array-brown
24 Czerwiec 2020 0050.53.2020
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Krasne za 2019r
Więcej array-brown
27 Marzec 2020 0050.26.2020
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie gminy Krasne obejmującego rok 2019
Więcej array-brown
26 Marzec 2020 0050.21.2020
w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Krasne
Więcej array-brown
12 Marzec 2020 0050.20.2020
W sprawie zawieszenia działalności żłobków działających na terenie Gminy Krasne
Więcej array-brown
31 Styczeń 2020 0050.6.2020
w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krasne, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty prowadzące doskonalenie oraz formy i ...
Więcej array-brown
31 Styczeń 2020 0050.5.2020
w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne na rok szkolny 2020/2021
Więcej array-brown
04 Listopad 2019 120.17A.2019
w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii lub skanów dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wykonywanie kserokopii lub skanu z akt.
Więcej array-brown
14 Luty 2019 120.4A.2019
w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt.
Więcej array-brown
28 Styczeń 2019 0050.5.2019
w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne na rok szkolny 2019/2020
Więcej array-brown
24 Maj 2018 0050.42.2018
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 22 - "Palikówka" - Etap I/1
Więcej array-brown
21 Wrzesień 2017 0050.70.2017
w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown