W dniu 6 kwietnia 2020 r. Gmina Krasne dokonała odbioru końcowego robót dla zadania pn."Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1393R do granicy z Krzemienicą w miejscowości Strażów".  W ramach zadania wybudowano drogę jednojezdniową, dwupasmową o szerokości 5 - 5,5 m, długości 228 m wraz z chodnikiem o szerokości 2,0 m, poboczem o szerokości 0,75 m oraz oświetleniem i zawrotką dla autobusów. Wartość inwestycji wyniosła 1 148 387,86 zł brutto, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 684 448,00 zł.

 

 

Zadanie pn. "Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1393R do granicy z Krzemienicą w miejscowości Strażów" obejmuje budowę drogi jednojezdniowej, dwupasmowej o szerokości 5 - 5,5 m, długości 228 m wraz z chodnikiem o szerokości 2,0 m, poboczem 0,75 m oraz oświetleniem i zwrotką dla autobusów. Gmina posiada zgodę na realizację inwestycji wydaną przez Starostę Rzeszowskiego z dnia 7.09.2018 r. W budżecie na 2019 r. zostały przeznaczone środki na odszkodowania za przejęte pod wykonanie inwestycji nieruchomości. W II kw. 2019 r. Gmina planuje złożyć wniosek na uzyskanie 60% dofinasowania na realizację zadania z nowego, rządowego instrumentu wsparcia finansowego dla gmin i powiatów - Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość kosztorysowa inwestycji: 1 771 703,58 zł.