W ramach projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” rozbudowana została droga Krasne Mała Kolonia Nr 108553 R. Umowa na realizację zadania zawarta została dnia 15.11.2017 r. z terminem realizacji w IV kwartale 2018 r. 

 

 

Rozbudowa drogi o łącznej długości 864 m wyniosła 3 288 148,04 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 2 125 000,00 zł. Inwestycja była realizowana na podstawie specustawy drogowej, w ramach której wypłacone zostały odszkodowania właścicielom gruntów przyległych do drogi gminnej w łącznej kwocie 547 931,80 zł.

 

Po, grudzień 2018 r. 

  

Przed, kwiecień 2018 r.