Infrastruktura użytecznosci publicznej

Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem

Więcej->

Budowa gminnego żłobka w Krasnem

Więcej ->

Budowa przedszkola 8-io oddziałowego w miejscowości Krasne

Więcej ->

Centrum promocji dziedzictwa kulturowego w Krasnem

Więcej->

Dzienny Dom Opieki dla Seniorów

Więcej->

Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie

Więcej ->

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Strażowie

Więcej ->

Termomodernizacja budynku OSP w Palikówce

Więcej->

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Krasne

Więcej->

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Malawie

Więcej->