Aktualności

Informacja

31-01-2023
Wójt Gminy Krasne informuje o powołaniu komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Krasne ws. rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas pierwszych

30-01-2023
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne. więcej

Podpisano umowę na budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Krasnem

27-01-2023
Dnia 26 stycznia 2023 roku w Urzędzie Gminy Krasne została podpisana umowa z firmą INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. na wykonanie zadania pn.: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krasnem – etap I”. więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    41