Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

/indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne, pedagogiczne i terapeutyczne/

 

 

Działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Krasnem

w każdy czwartek w godz. 16:00 – 18:00, pok. nr 9 i 10

/budynek Urzędu Gminy/

 

tel. (0-17) 23 00 260**, 23 00 261 pod którym można uzyskać szczegółowe informacje

 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

 

Dyżury w punkcie pełnią:

 

  • Psycholog - Pani Ewa Rybka-Oktaba /pok. nr 9/* /2 razy                w miesiącu /czwartek/w godz. 15:00-17:00  pok. nr 10/
  • Radca prawny - Pani Monika Ziaja /pok. nr 10/
  • Pedagog /socjoterapeuta/ – Pani Ewa  Kloc  /w każdy wtorek     w godz. 16:00-18:00  pok. nr 10/
  • Terapeuta uzależnień – Pani Agnieszka Pierzchała  /1piątek       w miesiącu w godz. 15:00-17:00  pok. nr 10/

 

 

Konsultacje psychologiczne – z zakresu zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i osobowościowych. Pomoc osobom z rodzin z problemem alkoholowym,
w tym ofiarom przemocy, poradnictwo dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi. Osoby potrzebujące wsparcia a nie mieszczące się w wyżej wymienionych grupach również mogą liczyć na pomoc.

 

Konsultacje prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz podstawowa pomoc w zakresie prawa karnego świadczona osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Prawnik może pomóc np.
w wyjaśnieniu obowiązujących przepisów, napisać pismo procesowe, doradzać podczas postępowania procesowego, a przede wszystkim w oparciu o regulacje prawne poszukiwać takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla osoby.

 

Konsultacje podegogiczne – możliwość uzyskania przez rodziców i opiekunów informacji na temat metod wychowawczych i opinii jak skutecznie oraz mądrze wychowywać i czerpać satysfakcję z procesu wychowania. Rodzice otrzymują propozycje sposobów pracy z dzieckiem, metody i odpowiednie narzędzia pedagogiczne oraz rozwiązania, które pozwolą im skorygować popełniane niedociągnięcia wychowawcze i zmienią dotychczasowe zachowania dziecka. Również konsultacje dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi i uczenia się.

 

Konsultacje terapeutyczne -  pomoc osobom uzależnionym i współ uzależnionym w podjęciu walki z nałogami,

 

 

 

PSYCHOLOG

W miesiącu czerwcu 2020r. będzie dyżurował

w dniach:   18.06.2020r.  /czwartek/

25.06.2020r.  /czwartek/

 

 

 

Porady udzielane są bezpłatnie.

 

 

* Psycholog udziela porad dwa razy w miesiącu

** Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na konsultację psychologiczną na inny dzień tygodnia, dzwoniąc pod w/w numer telefonu.