Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

/indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne, pedagogiczne i terapeutyczne/

 

 

Działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krasnem kontakt pod numerem tel. (0-17) 23 00 260, 23 00 261 pod którym można uzyskać szczegółowe informacje czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

 

 

 

Dyżury w punkcie pełnią:

  • Psycholog - Pan Marika Miazga 2 razy w miesiącu /środa/
    godz. 16:00-17:00  /sutereny/
  • Radca prawny - Pani Monika Ziaja w każdy czwartek
    godz. 16:00 - 18:00 /pok. nr 3/
  • Pedagog /socjoterapeuta/ – Pani Ewa  Kloc  /w każdy wtorek  
    godz. 16:00-18:00  sutereny - dyżur zawieszony
  • Terapeuta uzależnień – Pani Agnieszka Pierzchała /1 piątek w miesiącu  godz. 15:00-17:00 sutereny

Konsultacje psychologiczne – z zakresu zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i osobowościowych. Pomoc osobom z rodzin z problemem alkoholowym,
w tym ofiarom przemocy, poradnictwo dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi. Osoby potrzebujące wsparcia a nie mieszczące się w wyżej wymienionych grupach również mogą liczyć na pomoc.

 

Konsultacje prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz podstawowa pomoc w zakresie prawa karnego świadczona osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Prawnik może pomóc np.
w wyjaśnieniu obowiązujących przepisów, napisać pismo procesowe, doradzać podczas postępowania procesowego, a przede wszystkim w oparciu o regulacje prawne poszukiwać takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla osoby.

 

Konsultacje podegogiczne – możliwość uzyskania przez rodziców i opiekunów informacji na temat metod wychowawczych i opinii jak skutecznie oraz mądrze wychowywać i czerpać satysfakcję z procesu wychowania. Rodzice otrzymują propozycje sposobów pracy z dzieckiem, metody i odpowiednie narzędzia pedagogiczne oraz rozwiązania, które pozwolą im skorygować popełniane niedociągnięcia wychowawcze i zmienią dotychczasowe zachowania dziecka. Również konsultacje dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi i uczenia się.

 

Konsultacje terapeutyczne -  pomoc osobom uzależnionym i współ uzależnionym w podjęciu walki z nałogami,

 

 

Konsultacje Psychologiczne
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnem

 

 

W miesiącach: od stycznia 2023r. do czerwiec 2023r. w dniach:

 

11.01.2023r.

25.01.2023r.

8.02.2023r.

22.02.2023r.

8.03.2023r.

22.03.2023r.

5.04.2023r.

19.04.2023r.

10.05.2023r.

24.05.2023r.

7.06.2023r.

21.06.2023r.

 

Terapia uzależnień

21.04.2023 r.

Porady udzielane są bezpłatnie.