Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

/indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne, pedagogiczne i terapeutyczne/

 

Działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krasnem kontakt pod numerem tel. (0-17) 23 00 260, 23 00 261 pod którym można uzyskać szczegółowe informacje czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dyżury w punkcie pełnią:

 • Psycholog - Pani Karolina Pondo - 2x w miesiącu (czwartek)
  od godz. 16:00-18:00 /sutereny/
 • Radca prawny - Pani Monika Ziaja - w każdy czwartek 
  godz. 16:00-18:00 /pok. nr 3/ 
 • Pedagog /socjoterapeuta/ – Pani Ewa Kloc - w środę lub w czwartek 
  godz. 16:00-18:00 /sutereny/ 
 • Terapeuta uzależnień – Pani Agnieszka Pierzchała - 1x w miesiącu (piątek)
  godz. 15:00-17:00 /sutereny/

Konsultacje psychologiczne – z zakresu zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i osobowościowych. Pomoc osobom z rodzin z problemem alkoholowym, w tym ofiarom przemocy, poradnictwo dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi. Osoby potrzebujące wsparcia a nie mieszczące się w wyżej wymienionych grupach również mogą liczyć na pomoc.

Konsultacje prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz podstawowa pomoc w zakresie prawa karnego świadczona osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Prawnik może pomóc np. w wyjaśnieniu obowiązujących przepisów, napisać pismo procesowe, doradzać podczas postępowania procesowego, a przede wszystkim w oparciu o regulacje prawne poszukiwać takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla osoby.

Konsultacje podegogiczne – możliwość uzyskania przez rodziców i opiekunów informacji na temat metod wychowawczych i opinii jak skutecznie oraz mądrze wychowywać i czerpać satysfakcję z procesu wychowania. Rodzice otrzymują propozycje sposobów pracy z dzieckiem, metody i odpowiednie narzędzia pedagogiczne oraz rozwiązania, które pozwolą im skorygować popełniane niedociągnięcia wychowawcze i zmienią dotychczasowe zachowania dziecka. Również konsultacje dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi i uczenia się.

Konsultacje terapeutyczne -  pomoc osobom uzależnionym i współ uzależnionym w podjęciu walki z nałogami.

 

Konsultacje Psychologiczne przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem

Harmonogram konsultacji psychologicznych:

 • 08.02.2024r.
 • 29.02.2024r.
 • 07.03.2024r.
 • 21.03.2024r.
 • 11.04.2024r.
 • 25.04.2024r.
 • 09.05.2024r.
 • 23.05.2024r.
 • 13.06.2024r.
 • 27.06.2024r.
 • 11.07.2024r.
 • 08.08.2024r.
 • 22.08.2024r.
 • 05.09.2024r.
 • 19.09.2024r.

 

Terapia uzależnień przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem

Harmonogram terapii uzależnień:

 • 19.01.2024r.
 • 09.02.2024r.
 • 15.03.2024r.
 • 19.04.2024r.
 • 10.05.2024r.
 • 07.06.2024r.
 • 12.07.2024r.
 • 02.08.2024r.

Porady udzielane są bezpłatnie.