Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

/indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne, pedagogiczne i terapeutyczne/

 

Działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krasnem kontakt pod numerem tel. (0-17) 23 00 260, 23 00 261 pod którym można uzyskać szczegółowe informacje czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dyżury w punkcie pełnią:

 • Psycholog - Pan Marika Miazga 2 razy w miesiącu /środa/
  godz. 16:00-17:00  /sutereny/
 • Radca prawny - Pani Monika Ziaja w każdy czwartek
  godz. 16:00 - 18:00 /pok. nr 3/ 

  W dniu 20 lipca 2023 r. i  27 lipca 2023 r., dyżur radcy prawnego nie odbędzie się.
  Zapraszamy 3 sierpnia 2023 r. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Pedagog /socjoterapeuta/ – Pani Ewa  Kloc  /w każdy wtorek  
  godz. 16:00-18:00  sutereny - dyżur zawieszony
 • Terapeuta uzależnień – Pani Agnieszka Pierzchała /1 piątek w miesiącu  godz. 15:00-17:00 sutereny

Konsultacje psychologiczne – z zakresu zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i osobowościowych. Pomoc osobom z rodzin z problemem alkoholowym, w tym ofiarom przemocy, poradnictwo dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi. Osoby potrzebujące wsparcia a nie mieszczące się w wyżej wymienionych grupach również mogą liczyć na pomoc.

Konsultacje prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz podstawowa pomoc w zakresie prawa karnego świadczona osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Prawnik może pomóc np. w wyjaśnieniu obowiązujących przepisów, napisać pismo procesowe, doradzać podczas postępowania procesowego, a przede wszystkim w oparciu o regulacje prawne poszukiwać takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla osoby.

Konsultacje podegogiczne – możliwość uzyskania przez rodziców i opiekunów informacji na temat metod wychowawczych i opinii jak skutecznie oraz mądrze wychowywać i czerpać satysfakcję z procesu wychowania. Rodzice otrzymują propozycje sposobów pracy z dzieckiem, metody i odpowiednie narzędzia pedagogiczne oraz rozwiązania, które pozwolą im skorygować popełniane niedociągnięcia wychowawcze i zmienią dotychczasowe zachowania dziecka. Również konsultacje dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi i uczenia się.

Konsultacje terapeutyczne -  pomoc osobom uzależnionym i współ uzależnionym w podjęciu walki z nałogami.

 

Konsultacje Psychologiczne
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnem

 

W miesiącach: od lipca  2023r. do grudnia  2023r. w dniach:

05.07.2023r.

19.07.2023r.

02.08.2023r.

16.08.2023r.

13.09.2023r.

20.09.2023r.

04.10.2023r.

18.10.2023r.

08.11.2023r.

22.11.2023r.

06.12.2023r.

20.12.2023r.

Terapia uzależnień

07.07.2023r.

11.08.2023r.

22.09.2023r.

Porady udzielane są bezpłatnie.