Rozbudowa budynku ZS w Strażowie

W dniu 14 lutego 2017 r. Wójt Gminy Krasne podpisał z Firmą Remontowo Budowlaną „PIOTROWSKI” umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Strażowie - Etap I”  dla potrzeb przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, polegającego na wykonaniu stanu surowego otwartego na działkach nr ew. gr. 501/1 i 501/2.

Na przedmiotowych działkach zlokalizowany jest budynek Zespołu Szkół oraz budynek przedszkola przeznaczony do rozbiórki po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalony został na 31 października 2017 r. Kontrakt o wartości 921 794,25 zł obejmuje:

  • powierzchnię zabudowy obiektu - 356,6 m2
  • powierzchnie użytkową obiektu - 502,5 m2
  • powierzchnię całkowitą obiektu - 737,9 m2
  • kubaturę budynku - 3687 m3

W dniu 24 października 2018 r. zawarta została umowa z firmą TGE INSTAL Sp. z o.o. na kontynuację prac. Zadanie pt. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Strażowie - etap II" obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych, w tym:

  • wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, infrastruktura techniczna, parkingi, ogrodzenie;
  • dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
  • wyposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej;
  • rozbiórka istniejącego budynku przedszkola po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2019 r. Szacowana wartość inwestycji wynosi 2 413 170,96 zł, przy całkowitym finansowaniu jej z budżetu Gminy Krasne. 

W 2019 r. zaplanowana została również przebudowa części pomieszczeń (mieszkania nauczycielskie) obecnej szkoły o wartości kosztorysowej robót budowlanych 300 000,00 zł. Przebudowa pozwoli na  powiększenie pomieszczeń  dydaktycznych i kuchennych, dostosowując je do obowiązujących przepisów. W chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę dla przebudowy budynku Zespołu Szkół. W kwietniu Gmina zamierza złozyć wnioski o przyznanie dotacji z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020". Pozyskanie środków umożliwią doposażenie kuchni i jadalni w częsci szkolnej oraz zakup wyposażenia dla nowego budynku przedszkolnego.

Strażów, kwiecień 2019 r. 

  


Strażów, kwiecień 2018 r.

Ukończony został I etap rozbudowy związany z pokryciem dachowym. Rozpoczęcie kolejnego etapu rozbudowy budynku ZS w Strażowie, będzie możliwe po zabezpieczeniu przez Radę Gminy Krasne w budżecie środków na ten cel.

Strażów, listopad 2017 r.

Kontynuowane są prace związane z rozbudową budynku ZS w Strażowie pod potrzeby przedszkola 4 oddziałowego. Obecnie trwają roboty związane z montażem konstrukcji dachowej.

Strażów, wrzesień 2017 r.

Strażów, czerwiec 2017 r.

W chwili obecnej trwają roboty ziemne. Wykonano wykopy, ścianę oporową od strony szkoły, dokonano wymiany gruntu pod fundamenty oraz przełożenia przyłączy: energetycznego, gazowego i wod-kan.