W miesiącu lipcu 2017 roku Gmina Krasne złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji placu zabaw w Palikówce w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD EUROGALICJA. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Stowarzyszenie i Urząd Marszałkowski.

W dniu 13.05.2019 r. zostały podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych. Umowę dla I części tj. „Wykonanie utwardzeń” podpisano z firmą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy JAR s.c., Jan Synoś, Ryszard Rząsa z Kielnarowej. Wartość I części wynosi 129 302,31 zł brutto. Wykonanie II części robót tj. „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw” zlecono firmie „SIMBA” s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki z Lublina. Wartość II części wynosi 56 737,50 zł brutto. Całość inwestycji wynosi 186 039,81 zł brutto, w tym dofinansowanie z PROW na kwotę 83 946,00 zł. Zakończenie prac nastapiło pod koniec czerwca 2019 r.

Przedsięwzięcie obejmowało zakresem wykonanie: toru rolkowego o nawierzchni asfaltowej, alejek z kostki brukowej, nawierzchni z kamienia naturalnego, montażu urządzeń placu zabaw, stojaka na rowery, ławek parkowych, koszy na śmieci, stołu betonowego do gry w szachy i gry w ping-ponga oraz nasadzenia. 

Inwestycja została zrealizowana w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

     

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Po, lipiec 2019 r.

 

Przed, kwiecień 2019 r.