Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
02 Listopad 2016 0050.119.2016
w sprawie zamieszczenia oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego kon-kursu ofert.
Więcej array-brown
28 Październik 2016 0050.118A.2016
w sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Krasnem do zarządzania mienia gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Październik 2016 0050.118.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
25 Październik 2016 0050.117.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
24 Październik 2016 0050.116.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
21 Październik 2016 0050.115.2016
w sprawie określenia wysokości oraz zasad, na których przysługują zryczałtowane diety dla osób wchodzących w skład gminnej i obwodowych komisji powołanych do przeprowadzenia referendum gminnego w gminie Krasne, wyznaczonego na dzień 23 października 2016r.
Więcej array-brown
17 Październik 2016 0050.114.2016
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne w trybie przetargu oraz ogłoszenia jej wykazu.
Więcej array-brown
14 Październik 2016 0050.113.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
10 Październik 2016 0050.112.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
10 Październik 2016 0050.111.2016
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Więcej array-brown
05 Październik 2016 0050.110.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2016 0050.109.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
27 Wrzesień 2016 0050.108.2016
o zmianie Zarządzenia w/s powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2016 0050.107.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2016 0050.106.2016
w sprawie upoważnienia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnem do kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez uprawnione podmioty gospodarcze na terenie Gminy...
Więcej array-brown
09 Wrzesień 2016 0050.104.2016
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
08 Wrzesień 2016 0050.103.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
06 Wrzesień 2016 0050.102.2016
w sprawie ustalenia wysokości i przyznania stypendiów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia dla uczniów za rok szkolny 2015/2016 w ramach Programu Stypendialnego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
06 Wrzesień 2016 0050.101.2016
w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie dobrowolnego połączenia gminy Krasne z gminą miastem Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawa do Rzeszowa.
Więcej array-brown
01 Wrzesień 2016 0050.100.2016
w sprawie zamieszczenia oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown