Wybory samorządowe 2018

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwiesczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych w dniu 21 paździenika 2018r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne
z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach, granicach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych w dniu 21 października 2018 roku

Pliki do pobrania Pobierz plik

Skład Czkłonków Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem

Skład Członków Gminnej Komisji Wyborczejw w Krasnem do wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójta zarządzonych w dniu 21 pażdziernika 2018 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne z dnia 14.09.2018

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) podaje się do wiadomości wyborców informacje o:

1)      numerach i granicach obwodów głosowania;

2)      wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych;

3)      lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;

4)      możliwości głosowania korespondencyjnego;

5)      możliwości głosowania przez pełnomocnika

Pliki do pobrania Pobierz plik

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych ich numerach, granicach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach do rady powiatu.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie

Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 24 września 2018 r  - dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych

 

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASNEM

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krasne zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASNEM

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem z dnia 10 października 2018r
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Krasne zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem z dnia 11 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krasne zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

UCHWAŁA NR 5 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASNEM

Uchwała Nr 5 

Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem
z dnia 11 października 2018r. 
w sprawie zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krasne w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

UCHWAŁA NR 6 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASNEM

Uchwała Nr 56

Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem
z dnia 11 października 2018r. 
w sprawie zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Radnych Gminy Krasne w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Pliki do pobrania Pobierz plik

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY KRASNE

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW NA WÓJTA GMINY KRASNE

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW NA WÓJTA GMINY KRASNE

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 22 PAŻDZIERNIKA 2018 R

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 22 PAŻDZIERNIKA 2018 R

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASNEM

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem o harmonogramie dyżurów i zabezpieczenia warunków organizacyjno-technicznych dla wykonania zadań  w II turze wyborów wójta zarządzonych na dzień 04 listopada 2018r

 

Pliki do pobrania Pobierz plik

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KRASNE

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Krasne

Pliki do pobrania Pobierz plik

WYNIKI WYBORÓW - WÓJT GMINY KRASNE, II TURA WYBORÓW [SERWIS PKW]

WYNIKI WYBORÓW - WÓJT GMINY KRASNE, II TURA WYBORÓW [SERWIS PKW]