Policja

POLICJA

 

Komisariat Policji I w Rzeszowie

ul. Rejtana 34

35-328 Rzeszów

 

Numery telefonów:

17 858 38 05 – Sekretariat

17 858 38 10 – Dyżurny

17 858 38 50 – Kierownik Rewiru Dzielnicowych II asp. Grzegorz Kuś

17 858 38 46 – Dzielnicowy sierż. sztab. Sebastian Zwański (Krasne)

17 858 38 56 – Dzielnicowy st. sierż.  Jan Szczęch   (Malawa, Strażów, Palikówka)

 

               

www.podkarpacka.policja.gov.pl