Wybory samorządowe 2024

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne z dnia 8.02.2024r

w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. 

Pliki do pobrania Pobierz plik

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne z dnia 12.02.2024r

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I

Postanowienie Nr 139/2024
Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27.02.2024r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I

Postanowienie Nr 140/2024
Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27.02.2024r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Pliki do pobrania Pobierz plik

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Pliki do pobrania Pobierz plik

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I

W dniu 12.03.2024 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krasne odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne z dnia 8 marca 2024 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne z dnia 8 marca 2024 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Krasne podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Pliki do pobrania Pobierz plik

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o terminie i miejscu losowania numerów list

Pliki do pobrania Pobierz plik

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem z dnia 15.03.2024 r.

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem z dnia 15.03.2024 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krasne zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem z dnia 15.03.2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem z dnia 15 marca 2024 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krasne zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krasne zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Krasne zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Protokoły z wyborów na Wójta Gminy Krasne i do Rady Gminy Krasne

Uchwala Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Harmonogram dyżurów Terytorialnej Komisji Wyborczej w Krasnem w dniu 21.04.2024

Gminna Komisja Wyborcza w Krasnem

Krasne 121

17 23-00-250

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Natalia Cisek

886-441-123

Zastępca Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej -Grzegorz Rejman

888-948-303

Urzędnik Wyborczy w Krasnem – Michał Kaszuba

508-644-184

Koordynator ds. informatyki - Michał Chmiel

Krasne 121

17 23-00-216 lub 606-491-009

Pełnomocnik  Jacek Żurawski

Krasne 121

 17 23-00-217 lub 608-866-121

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Krasne w ponownym głosowaniu.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Data publikacji: 
2024-04-22
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2024-04-22
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel