Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert

13-10-2020
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNCYH GMINY KRASNE więcej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

07-10-2020
Gmina Krasne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów do realizacji projektu w ramach RPO Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa VII Działanie 8.9 więcej

Ogłoszenie

01-10-2020
o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    17