Ogłoszenia

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

14-06-2024
Wójt Gminy Krasne zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty. więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne o zwołaniu Zebrania Mieszkańców Sołectwa Palikówka

14-06-2024
w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Palikówka oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Palikówka. Niedziela, 23 czerwca 2024 r., o godz. 16:00 (I termin) i o godz. 16:16 (II termin) w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Palikówce (nr 258). więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne o zwołaniu Zebrania Mieszkańców Sołectwa Malawa

14-06-2024
w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Malawa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Malawa. Niedziela, 23 czerwca 2024 r., o godz. 12:00 (I termin) i o godz. 12:16 (II termin) w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Malawie (nr 650). więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    42