Ogłoszenia

Informacja

31-01-2023
Wójt Gminy Krasne informuje o powołaniu komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. więcej

OBWIESZCZENIE

30-01-2023
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania więcej

OBWIESZCZENIE

17-01-2023
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    22