Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r.

Wójt Gminy Krasne przypomina Przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasne o obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019 i wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020, w terminie do 31 stycznia 2020 r.

Działalność gospodarcza

Wszelkie informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej są dostępne na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej http://ceidg.gov.pl

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usługi i wniosek do pobrania.

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usługi i wniosek do pobrania.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - catering

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć