Gospodarka odpadami

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy

Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Sokołowie Małopolski

Ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski

Tel. (17) 772-01-38 wew. 21

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii - Rzeszów
 • Sortownia Surowców Wtórnych – Leżajsk
 • Kompostownia Osadów i Biokomponentów „KOMWITA” - Leżajsk
 • Linia do produkcji granulatów gumowych w tym paliw alternatywnych Gran-Tech Sp. z o.o. Sp. kom. - Wylewa
 • Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Polska Korporacja Recyklingu - Lublin
 • Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki – Sigiełki
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – Sokołów Młp.,
 • Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Green Office Ecologic Sp. z o. o. - Łomazy
 • Instalacja do przetwarzania odpadów drzewnych Silva Sp. z o. o. - Mielec
 • Instalacja do produkcji płyt bitumicznych Onduline Polska - Mielec
 • Stena Recycling Sp. z o. o. - Głogów Małopolski
 • Linia do produkcji paliwa alternatywnego WTÓR - STEEL Spółka z o. o. Stalowa Wola
 • Zygmunt Pacanowski Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych - Kraków
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza, Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów, Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych - Ostrów
 • Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych RAF-EKOLOGIA Sp. z o. o. - Jedlicze

Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości

Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Poziom recyklingu i przygotowania

do ponownego użycia

Ograniczenie poziomu

składowania masy odpadów

Rodzaj odpadu

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

Odpady remontowo budowlane

Odpady biodegradowalne

Poziom [%]

Wymagany

Osiągnięty

Wymagany

Osiągnięty

Maksymalny dopuszczalny

Osiągnięty

Rok

2012

10

11,7

30

100

75

49,4

2013

12

11,4

36

37

50

3,2

2014

14

18,5

38

54

50

32,4

2015

16

45,2

40

100

50

24,8

2016

18

26

42

51

45

0

2017

20

28

45

51

45

45

2018

30

33,69

50

51,53

40

21,2

2019

40

43,65

60

68,76

40

9,69

2020

50

65,41

70

70,81

35

0,65

2021

x

x

x

x

35

1,61

 

W latach 2012 - 2020 gminy miały obowiązek uzyskania określonych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu jedynie w odniesieniu do odpadów surowcowych, a od 2021 roku poziom recyklingu dotyczy wszystkich odpadów komunalnych. Oznacza to, że nie można porównywać wyników uzyskanych w 2021 roku z tymi osiągniętymi w latach 2012 - 2020.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

W roku 2021 -  1,61 %

W roku 2022 -  0,07 %

W roku 2023 - 0,79 %

W tabeli poniżej zawarte są wymagane do osiągnięcia poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w poszczególnych latach:

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Poziom wymagany

20%

25%

35%

45%

55%

56%

57%

58%

59%

60%

Poziom osiągnięty

20,59%

24,56%

35,80%

x

x

x

x

x

x

x

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Plik JPG w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

REJESTR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKRTYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO <--link

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres, telefon

Rodzaj przyjmowanych odpadów

1.

„OSAK” Marcin Osmyk „Rupiecisko”

ul. Armii Krajowej 42a
36-030 Błażowa

tel. 798491716

folia odpadowa, sznurek,

2.

TRANS-POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Podgrodzie 8 B

39-200 Dębica

tel. (14) 6808703,

(14) 6808704

opony rolnicze

Rejestr Działalności Regulowanej

Plik PDF w załączeniu.

Osiągnięte poziomy recyklingu

Plik PDF w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Wykaz firm prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Plik PDF w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz plik