Gospodarka odpadami

Zbierjący zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

REJESTR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKRTYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Sokołów Małopolski, ul. Reymonta (obok placu targowego)

czynny: Poniedziałek 10-18, Sobota 7-12

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

11

23

8

20

8

20

12

24

10

22

7

19

12

24

9

21

6

18

11

23

8

20

6

18

Istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych:

Krasne 746A oraz Malawa 200.

 

Osiągnięte poziomy recyklingu

Plik PDF w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Krasne

Plik PDF w załączeniu.

Miejsca zagospodarowania

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krasne.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr Działalności Regulowanej dotyczący działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krasne.

Wykaz punktów zbierania folii, sznurka, opon pochodzących z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.
 


 

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres, telefon

Rodzaj przyjmowanych odpadów

1.

„OSAK” Marcin Osmyk

„Rupiecisko”

ul. Armii Krajowej 42a
36-030 Błażowa

tel. 798491716

folia odpadowa, 

sznurek,

2.

TRANS-POŁUDNIE
Sp. z o.o.

ul. Podgrodzie 8 B
39-200 Dębica

tel. (14) 6808703, (14) 6808704

opony rolnicze

Wykaz firm prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Krasne.

Pliki do pobrania Pobierz plik