Gospodarka odpadami

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

REJESTR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKRTYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO <--link

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Plik JPG w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Osiągnięte poziomy recyklingu

Plik PDF w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Rejestr Działalności Regulowanej

Plik PDF w załączeniu.

Wykaz firm prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Plik PDF w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Wykaz punktów zbierania folii, sznurka, opon pochodzących z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres, telefon

Rodzaj przyjmowanych odpadów

1.

„OSAK” Marcin Osmyk

„Rupiecisko”

ul. Armii Krajowej 42a
36-030 Błażowa

tel. 798491716

folia odpadowa, 

sznurek,

2.

TRANS-POŁUDNIE
Sp. z o.o.

ul. Podgrodzie 8 B
39-200 Dębica

tel. (14) 6808703,
(14) 6808704

opony rolnicze