Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Publicznego Żłobka w Krasnem

Z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Publicznego Żłobka w Krasnem

Pliki do pobrania Pobierz plik

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Publicznego Żłobka w Krasnem

Z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji dzieci do Publicznego Żłobka w Krasnem

Pliki do pobrania Pobierz plik

Karta zgłoszeniowa do Publicznego Żłobka w Krasnem

Załącznik nr 1 Regulaminu organizacyjnego Publicznego Żłobka w Krasnem

Opłaty za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Publicznym Żłobku w Krasnem

Uchwała Nr LV/423/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 24.08.2018r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Publicznym Żłobku w Krasnem

Pliki do pobrania Pobierz plik

Statut Publicznego Żłobka w Krasnem

Uchwała Nr LV/422//2018 Rady Gminy Krasne z dnia 24.08.2018r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Krasnem

Pliki do pobrania Pobierz plik

Wysokość opłaty za wspis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr LV/421/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Pliki do pobrania Pobierz plik