Droga wewnętrzna na działce nr ew. 770/37 w Strażowie

W dniu 10.08.2017 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ew. nr 770/37 w Strażowie". W związku z brakiem zgody na wykonanie  odwodnienia przez właściciela jednej z działek prace projetowe zostały wstrzymane. W wyniku negocjacji i wyrażeniu zgody na wykonanie odwodnienia przez właścicieli innych działek możliwe jest kontynuowanie prac. W marcu 2019 r. Gmina Krasne uzyskała pozwolenie wodnoprawne dla przedmiotowej inwestycji. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to koniec czerwca 2019 r.