Oświadczenia majątkowe pracowników

Oświadczenia majątkowe pracowników Gminy Krasne

Wilhelm Woźniak

Wójt Gminy Krasne

wyjaśnienie do oświadczenia za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Violetta Błotko

Kierownik

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

wyjaśnienie do oświadczenia za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Robert Żołynia

Sekretarz Gminy Krasne

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Dorota Mazur

Skarbnik Gminy Krasne

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Renata Kunysz

Dyrektor - Gminne Przedszkole w Palikówce

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Ilona Mokrzycka - Skiba

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Brygida Korab

Dyrektor- Gminne Przedszkole w Malawie

oświadczenie majątkowe za rok 2016

Henryk Horodecki

Dyrektor - Zakład Usług Komunalnych w Krasnem

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

Marcin Brzychc

Dyrektor - Zakład Usług Komunalnych w Krasnem (do 31.01.2019)

Zastępca Wójta (od 01.02.2020)

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Monika Zwiercan

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Jan Żyłka

Dyrektor - Zespół Szkół w Malawie

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Ireneusz Śpiewla

Dyrektor - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Marek Frączek

Dyrektor - Zespół Szkolno Przedszkolny w Krasnem

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

wyjaśnienie do oświadczenia za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Agata Marszał

Inspektor - Gminny Ośrodem Pomocy Społecznej w Krasnem

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

Ewa Nowak

Dyrektor - Gminne Przedszkole w Strażowie

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

wyjaśnienie do oświadczenia za rok 2017

Wioletta Leszczyńska

Kierownik - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Małgorzata Kuśper

Inspektor - Urząd Gminy Krasne

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Waldemar Kurpaska

Dyrektor - Zespół Szkół w Palikówce

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Agata Gunia-Buk

Dyrektor - Zespół Szkół w Strażowie

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Bogumiła Budak

Inspektor - Urząd Gminy Krasne

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Barbara Wandycz - Słowińska

Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej -
Urząd Gminy Krasne

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

wyjaśnienie do oświadczenia za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Grażyna Belcyr

Dyrektor - Zespół Administracyjno Ekonomiczny Obsługi Szkół

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2019

oświadczenie majątkowe za rok 2020

oświadczenie majątkowe za rok 2021

Pliki do pobrania Pobierz plik

oswiadczenie.majatkowe.docx
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne
Data publikacji: 
2015-10-27
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2022-12-12
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel