Oświadczenia majątkowe pracowników

Oświadczenia majątkowe pracowników Gminy Krasne

Wilhelm Woźniak

Wójt Gminy Krasne

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

wyjaśnienie do oświadczenia za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Violetta Błotko

Zastępca Wójta Gminy Krasne

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

wyjaśnienie do oświadczenia za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Robert Żołynia

Sekretarz Gminy Krasne

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Dorota Mazur

Skarbnik Gminy Krasne

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Renata Kunysz

Dyrektor - Gminne Przedszkole w Palikówce

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Iwona Bereś

Dyrektor- Gminne Przedszkole w Malawie

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

Brygida Korab

Dyrektor- Gminne Przedszkole w Malawie

oświadczenie majątkowe za rok 2016

Henryk Horodecki

Dyrektor - Zakład Usług Komunalnych w Krasnem

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Marcin Brzychc

Dyrektor - Zakład Usług Komunalnych w Krasnem

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Maria Bajor

Dyrektor do 07.04.2014 - Gminne Przedszkole w Malawie

oświadczenie majątkowe za rok 2014

Jan Żyłka

Dyrektor - Zespół Szkół w Malawie

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Justyna Pretorius-Kantorowska

Dyrektor - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

Ireneusz Śpiewla

Dyrektor - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Elżbieta Zakorczmenna

Dyrektor - Szkoła Podstawowa w Krasnem

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

Marek Frączek

Dyrektor - Zespół Szkolno Przedszkolny w Krasnem

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

wyjaśnienie do oświadczenia za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Agata Marszał

Inspektor - Gminny Ośrodem Pomocy Społecznej w Krasnem

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Ewa Nowak

Dyrektor - Gminne Przedszkole w Strażowie

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

wyjaśnienie do oświadczenia za rok 2017

Wioletta Leszczyńska

Kierownik - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Małgorzata Kuśper

Inspektor - Urząd Gminy Krasne

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Waldemar Kurpaska

Dyrektor - Zespół Szkół w Palikówce

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Barbara Kaszuba

Dyrektor - Gminne Przedszkole w Krasnem

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

Danuta Hebda

Dyrektor - Gimnazjum w Krasnem

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

Witold Chodziński

Sekretarz Gminy Krasne do 15.01.2015

oświadczenie majątkowe za rok 2014

Agata Gunia-Buk

Dyrektor - Zespół Szkół w Strażowie

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Bogumiła Budak

Inspektor - Urząd Gminy Krasne

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Barbara Wandycz - Słowińska

Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej -
Urząd Gminy Krasne

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

wyjaśnienie do oświadczenia za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Grażyna Belcyr

Dyrektor - Zespół Administracyjno Ekonomiczny Obsługi Szkół

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Pliki do pobrania Pobierz plik

oswiadczenie.majatkowe.docx
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne
Data publikacji: 
2015-10-27
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2019-08-07
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel