Inwestycje

Inwestycje gminne

Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy Gminy.

Jednym z najważniejszych zadań obecnej, jak i poprzedniej, kadencji jest realizacja zadań inwestycyjnych gwarantujących stabilny rozwój naszej Gminy oraz poprawę warunków życia wszystkich jej mieszkańców. Wśród tych inwestycji jest kilka szczególnie ważnych z punktu widzenia  potrzeb społecznych, w tym  budowa i rozbudowa infrastruktury oświatowej, rozbudowa  i poprawa stanu technicznego sieci dróg oraz rewitalizacja obszarów i obiektów zdegradowanych celem nadania im nowych funkcji. Szansą na ich realizację są środki unijne nowego okresu programowego RPO Województwa Podkarpackiego i PROW na lata 2014-2020, w tym dedykowane dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz środki zewnętrzne z budżetu Państwa. Dołożę wszelkich starań, aby pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych na realizację strategicznych inwestycji w naszej Gminie.

Poprzez tę stronę internetową zamierzam dzielić się z Państwem wszelkimi informacjami dotyczącymi inwestycji realizowanych na terenie Gminy, jak również działaniami planowanymi do realizacji w najbliższych latach.

Serdecznie zachęcam do odwiedzin naszej strony internetowej oraz zakładki „Inwestycje” i "Projekty Unijne"

Wójt Gminy Krasne 

Wilhelm Woźniak

 

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA

 

INFRASTRUKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

 

INFRASTRUKTURA SPORTOWA I TURYSTYCZNO-REKREACYJNA

INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA