Budowa sieci kanalizacji deszczowej w części msc. Krasne