Legalizacja wodomierzy

Legalizacja wodomierzy będących własnością ZUK Krasne

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt wymianę wodomierzy będących w eksploatacji Zakładu. Wodomierz główny zainstalowany na przyłączu wodociągowym jest własnością ZUK Krasne. Pracownicy Zakładu wymieniają wodomierze bez dodatkowych opłat zgodnie z harmonogramem.

 

Legalizacja wodomierzy będących własnością Odbiorcy

 

Odbiorcy posiadający wodomierz dodatkowy, będący jego własnością, mają obowiązek na własny koszt wymienić taki wodomierz lub podać go ponownej legalizacji w zarejestrowanym punkcie legalizacji wodomierzy.

Po dokonanej wymianie/ponownej legalizacji wodomierza dodatkowego należy telefonicze/osobiście zgłosić ten fakt do Zakładu w celu jego zaplombowania.