Droga do stacji kolejowej Rzeszów-Załęże

W dniu 13.11.2018 r. zawarta została umowa, przedmiotem której jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi na terenie miejscowości Krasne do stacji kolejowej Rzeszów - Załęże”. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o specustawę drogową, w ramach której właścicielom gruntów przyległych do drogi wypłacone zostaną odszkodowania. Planowany termin sporządzenia dokumentacji III kw. 2019 r.