Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

Data Numer Przedmiot
01 Lipiec 2022 120.19.2022
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krasne
Więcej array-brown
26 Lipiec 2017 120.7.2017
w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 11 listopada 2017 roku.
Więcej array-brown
28 Marzec 2017 120.3.2017
W sprawie udostępnienia informacji publicznej i związanych z tym opłat
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2016 120.14.2016
W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania i wydatków na realizację projektu pn. "Cyfrowy skok Gminy Krasne - rozwój e-usług Gminy Krasne"
Więcej array-brown
04 Sierpień 2016 120.13.2016
W sprawie prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalenia dochodów i wydatków na realizację projektu pn. "Budowa przedszkola w miejscowości Krasne"
Więcej array-brown
04 Sierpień 2016 120.12.2016
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Urzędzie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
14 Lipiec 2016 120.11.2016
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty w Urzędzie Gminy Krasne
Więcej array-brown
14 Lipiec 2016 120.10.2016
W sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Urzędzie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2016 120.9.2016
W sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty w Urzędzie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
15 Kwiecień 2016 120.8.2016
W sprawie zmiany zrządzenia w sprawie zasad używania samochodu służbowego przez pracowników Urzędu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
11 Kwiecień 2016 120.7.2016
W sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej w magazynie Urzędu Gminy w Krasnem.
Więcej array-brown
17 Marzec 2016 120.6.2016
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
17 Marzec 2016 120.5.2016
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
15 Marzec 2016 120.4.2015
W sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Krasne do obsługi kancelaryjnej Zebrań Wiejskich z terenu gminy Krasne.
Więcej array-brown
07 Marzec 2016 120.3.2016
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
24 Luty 2016 120.2.2016
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko specjalisty w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
14 Grudzień 2015 21/2015
W sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia Inwentaryzacji.
Więcej array-brown
11 Grudzień 2015 20/2015
W sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Krasne do obsługi kancelaryjnej Zebrań Wiejskich z terenu gminy Krasne.
Więcej array-brown
01 Grudzień 2015 18/2015
W sprawie dnia wolnego od pracy.
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2015 17/2015
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem.
Więcej array-brown