Zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami w miesiącu czerwcu 2017 roku wszystkie siłownie zewnętrzne na terenie naszej gminy zostały rozbudowane o kolejne urządzenia. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 79 015,20 zł. Warto podkreślić, że projekty zagospodarowania terenów na których zaadaptowane zostały urządzenia uwzględniają również planowane utwardzenia ciągów komunikacyjnych, kolejne ławki parkowe oraz nasadzenia, które po zabezpieczeniu środków w budżecie na ten cel będą stopniowo realizowane.

Krasne, sierpień - wrzesień 2017

  

Malawa, sierpień - wrzesień 2017

  

Palikówka, sierpień 2017                                                                      Strażów, wrzesień 2017

  

W sezonie letnim 2016 roku we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Krasne zainstalowano pierwsze urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Siłownie na otwartym terenie publicznym to doskonałe miejsce zarówno dla osób młodych aktywnych, jak i ludzi starszych, które cenią sobie zdrowy styl życia. Są to nie tylko ciekawe miejsca spotkań i integracji, ale również interesujące obiekty małej architektury. Wraz z nowym rokiem siłownie stopniowo będą rozbudowywane o kolejne urządzenia.

Krasne, wrzesień 2016

  

Malawa, wrzesień 2016

  

Palikówka, wrzesień 2016

Strażów, sierpień 2016