Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy Krasne

Pan Wilhelm Woźniak

 

Zastępca Wójta Gminy Krasne

Pan Marcin Brzychc

 

Sekretarz Gminy Krasne

Pan Robert Żołynia

 

Skarbnik Gminy Krasne

Pani Dorota Mazur

Data publikacji: 
2015-11-25
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2019-02-05
Osoba modyfikująca: 
Jacek Żurawski