Referendum Gminne 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 31 października 2018 r

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów

Zgłoszenie kandydatów na członków Gminnej Komisji do spraw Referendum w Krasnem

Zgłoszenie  kandydatów  na członków Gminnej Komisji do spraw Referendum w Krasnem w referendum gminnym  w sprawie połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

Zgłoszenie  kandydatów  na członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w referendum gminnym  w sprawie połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych w referendum gminnym

Pliki do pobrania Pobierz plik

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMIMY KRASNE
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach terytorialnej i obwodowej komisji do spraw referendum

Pliki do pobrania Pobierz plik

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji do spraw Referendum w Krasnem

 Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji do spraw Referendum w Krasnem z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie informacji o składzie osobowym i pełnionych funkcjach, siedzibie i czasie pracy (dyżurach) Komisji.

Uchwała Nr 5/2018 Gminnek Komisji do spraw Referendum w Krasnem

Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji so spraw Referendum w Krasnem z dnia 16 listopada 2018 r w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów.

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM.
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE POŁĄCZENIA GMINY KRASNE Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW ZARZĄDZONE NA DZIEN 9 GRUDNIA 2018R

Informacja Pełnomocnika inicjatora referendum gminnego

Informacja Pełnomocnika inicjatora referendum gminnego z dnia 30.12.2018r

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum zarządzonym na 9.12.2018r

Pliki do pobrania Pobierz plik