Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
01 Wrzesień 2016 0050.99.2016
w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem do dokonywania czynności prawnych związanych z realizacją zadań zespołu.
Więcej array-brown
01 Wrzesień 2016 0050.98.2016
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2016 0050.97.2016
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola w Malawie.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2016 0050.96.2016
w sprawie odwołania Pani Iwony Bereś z funkcji Dyrektora Gminnego Przedszkola w Malawie.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2016 0050.95.2016
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2016 0050.94.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2016 0050.93.2016
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasne, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za i półrocze 2016 r.
Więcej array-brown
23 Sierpień 2016 0050.92.2016
w sprawie zamieszczenia oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
17 Sierpień 2016 0050.91.2016
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
17 Sierpień 2016 0050.90.2016
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
10 Sierpień 2016 0050.89.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
08 Sierpień 2016 0050.88.2016
w sprawie zamieszczenia oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
08 Sierpień 2016 0050.87.2016
w sprawie zamieszczenia oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
08 Sierpień 2016 0050.86.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
08 Sierpień 2016 0050.85.2016
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków w ramach Programu Stypendialnego Gminy Krasne za rok szkolny 2015/2016 oraz określenia zasad i trybu jej działania.
Więcej array-brown
05 Sierpień 2016 0050.84.2016
w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
04 Sierpień 2016 0050.83.2016
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
04 Sierpień 2016 0050.82.2016
w sprawie powołania komisji ds. przeglądu, oceny, wydzielenia oraz spisu dokumentacji o wartości archiwalnej z wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Więcej array-brown
04 Sierpień 2016 0050.81.2016
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.74.2016 Wójta Gminy Krasne z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.
Więcej array-brown
04 Sierpień 2016 0050.80.2016
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.72.2016 Wójta Gminy Krasne z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.
Więcej array-brown