Harmonogram oświetlenia ulicznego

HARMONOGRAM CZASU WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KRASNE

KWARTAŁ I

                 
Dekada

02-10.
01

11-20.
01
21-31.
01
01-10.
02
11-20.
02
21-29.
02
01-10.
03
11-20.
03
21-31.
03
Czas włączenia 16:00 16:10 16:30 16:45 17:00 17:20 17:40 17:50 18:15
Czas wyłączenia 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00
Czas włączenia 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30      
Czas wyłączenia 07:00 06:50 06:40 06:30 06:15 05:55      
KWARTAŁ  II                  
Dekada 01-10.
04
11-20.
04
21-30.
04
01-10.
05
11-20.
05
21-31.
05
01-10.
06
11-20.
06
21-30.
06
Czas włączenia 19:30 19:45 20:05 20:30 20:45 21:00 21 :15 21:25 21:25
Czas wyłączenia 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00
KWARTAŁ III                  
Dekada 01-10.
07
11-20.
07
21-31.
07
01-10.
08
11-20.
08
21-31.
08
01-10.
09
11-20.
09
21-30.
09
Czas włączenia 21:25 21:30 21:10 20:50 20:30 20:15 19:35 19:15 18:40
Czas wyłączenia 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00
KWARTAŁ  IV                  
Dekada 01-10.
10
11-20.
10
21-31.
10
01-10. 11 11-20.
11
21-30.
11
01-10.
12
11-23.
12
24.12
-
01.01
Czas włączenia 18:20 17:55 17:35 16:15 16:00 15:50 15:40 15:40 15:55
Czas wyłączenia 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 07:00
Czas włączenia             05:30 05:30  
Czas wyłączenia             07:00 07:00