Dzienny Dom Pomocy w Krasnem

DZIENNY DOM POMOCY W KRASNEM

Adres: 36-007 Krasne 743

e-mail: m.zwiercan@gminakrasne.pl

https://www.facebook.com/Dzienny-Dom-Pomocy-Krasne-105065261315029

 

Numery telefonów:

17 23 00 380 - numer ogólny

17 23 00 381 Monika Zwiercan- Kierownik Dziennego Domu Pomocy w Krasnem

17 23 00 382 Wioletta Zdeb- Opiekun Dziennego Domu Pomocy w Krasnem

 

 

 

Pliki do pobrania Pobierz plik

statut.pdf
Uchwała nr XXXI/240/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.