Komisje

Komisje stałe Rady Gminy Krasne w kadencji 2018-2023

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Tomasz Bałchan – przewodniczący komisji,
 2. Agnieszka Baranowska – członek komisji,
 3. Andrzej Chwajoł – członek komisji,
 4. Józef Fejdasz – członek komisji,
 5. Lorenc-Szpila Małgorzata – członek komisji,
 6. Artur Międlar – członek komisji,
 7. Jarosław Tama – członek komisji.

Komisja Budżetu i Gospodarki:

 1. Małgorzata Lorenc-Szpila – przewodnicząca komisji,
 2. Joanna Bonowicz – członek komisji,
 3. Józef Fejdasz – członek komisji,
 4. Marek Magierski – członek komisji,
 5. Artur Międlar – członek komisji,
 6. Wioletta Nowak – członek komisji,
 7. Barbara Tekiela – członek komisji,
 8. Stanisław Wąs – członek komisji.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:

 1. Marek Magierski – przewodniczący komisji,
 2. Tomasz Bałchan – członek komisji,
 3. Agnieszka Baranowska – członek komisji,
 4. Joanna Bonowicz – członek komisji,
 5. Małgorzata Kula – członek komisji,
 6. Grzegorz Morycz – członek komisji,
 7. Wioletta Nowak – członek komisji,
 8. Jarosław Tama – członek komisji,
 9. Stanisław Wąs – członek komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Pan Grzegorz Morycz - przewodniczący komisji,
 2. Pan Andrzej Chwajoł - członek komisji,
 3. Pani Małgorzata Kula - członek komisji,
 4. Pani Barbara Tekiela - członek komisji.