Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie gminy Krasne funkcjonują cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnem
  Krasne 175, 36-007 Krasne
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Malawie
  Malawa  650, 36-007 Krasne
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Strażowie
  (jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym)
  Strażów 218 , 36-073 Strażów
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Palikówce
  (jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym)
  Palikówka 258, 36-073 Strażów

Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Są zarejestrowanymi stowarzyszeniami, każda  jednostka posiada Zarząd, a reprezentuje go Prezes i Naczelnik.

Jednostki na terenie Gminy zrzeszone są w Gminnym Zarządzie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wieloletnim Prezesem Zarządu Gminnego jest dh Jasiński Władysław. W kolejności  poszczególne jednostki reprezentowane są przez: 

 • OSP Krasne Prezes dh Łukasz Kuzio, Naczelnik dh Krzysztof Głód,
 • OSP Malawa Prezes dh Mateusz Bem, Naczelnik dh Tomasz Tańcula,
 • OSP Strażów Prezes dh Piotr Lecki, Naczelnik dh Ireneusz Szpyrka,
 • OSP Palikówka Prezes dh Tomasz Korniewicz, Naczelnik dh Konrad Kuźniar.

Budżet Gminy finansuje działalność ratowniczą straży ochotniczych. Jednostki są wyposażone w niezbędny sprzęt do podjęcia działań ratowniczych. Obsady osobowe są  szkolone przez Państwową Straż Pożarną. Na terenie gminy tylko OSP Palikówa jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i spełnia warunki techniczne, obiektowe, gotowości obsad osobowych do podjęcia szybkich działań ratowniczych.

90 lat OSP Strażów - Strażów 21.06.2015 r. - galeria zdjęć

Dzień Strażaka - Strażów 29.05.2016 r. - galeria zdjęć

110 lat OSP Krasne - Krasne 11.09.2016 r. - galeria zdjęć

Ćwiczenia gminne jednostek OSP oraz PSP - Krasne 05.11.2016 r. - galeria zdjęć

Gminne ćwiczenia obronne - Krasne 30.06.2017 r. - galeria zdjęć

Piknik edukacyjny szkoleniowo-edukacyjny 21.07.2018 r. - fotorelacja

Nowy sztandar OSP w Malawie - Malawa 29 lipca 2018 r. - fotorelacja

"Kropla drąży skałę" akcja honorowej zbiórki krwi - Malawa 14.10.2018 r. - fotorelacja 

Uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości - Strażów 11.11.2018 r. - fotorelacja

Akcja informacyjna - Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Rozstrzygnięcie konkursu - Czujka w domu, tlenek węgla nie zrobi nic nikomu

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - Palikówka 15.09.2019 r. - fotorelacja