Zakład Usług Komunalnych

UWAGA!!

 

Szanowni Mieszkańcy i Klienci Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem!

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem
i koniecznością podjęcia działań zapobiegających jego rozprzestrzenianiu się,
informuję Państwa, że od czwartku 1 października do odwołania
Zakład Usług Komunalnych w Krasnem pracuje w ograniczonym zakresie.

W sytuacjach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny na podany poniżej numer telefonu:

BOK (17) 23 00 275

Informacje dotyczące zgłoszenia aktualnego wskazania wodomierza/y prosimy podawać telefonicznie lub na skrzynkę elektroniczną:

zuk@gminakrasne.pl

Wpłaty z tytułu usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać pocztą, a w sytuacjach, gdy jest to niemożliwe proszę o jej pozostawienie wyłącznie w skrzynce umieszczonej przed drzwiami wejściowymi do Zakładu.

Będąc świadomym powagi sytuacji apeluję do Państwa o zastosowanie się do dotychczasowych ograniczeń. Bardzo dziękuję za zrozumienie.

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem
                           Ilona Mokrzycka - Skiba

 


 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem

36-007 Krasne 408 B

 

pogotowie wod-kan (17) 23 00 280  - telefon czynny całodobowo