GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNEM

e-mail: gopskrasne@gminakrasne.pl

tel. 17 23-00-260

adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krasnem 

36-007 Krasne 121

NIP 813-31-44-475

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
 
 
Adres ESP (skrytki ePUAP) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNEM:
/GOPSKRASNE/SkrytkaESP

Kierownik GOPS

 Kierownik:  Wioletta Leszczyńska tel.17 23 00 261 pok. nr 10
     
 

 

 

 

Główny Księgowy

Główny Ksiegowy: Zofia Lesiak tel. 17 23 00 258 pok. nr 9

 

Pracownicy socjalni

Pracownik socjalny: Agata Lesiak  tel. 17 23 00 256 pok. nr 8
(Malawa od numeru domu 1 do numeru 350, Krasne  od numeru 1 do numeru 500)     
     
Pracownik socjalny: Joanna Zięba tel. 17 23 00 257 pok. nr 8
(Strażów, Palikówka)    
     

Pracownik socjalny: Agnieszka Oleksowicz

(wywiady Alimentacyjne, wywiady do Świadczen Rodzinnych i inne...)

tel. 17 23 00 259 pok. nr 9
     
Pracownik socjalny: Natalia Lichtarska tel. 17 23 00 266 pok. nr 12
(Malawa od numeru domu 351 do końca numeracji,  dodatki mieszkaniowe i zryczałtowany dodatek energetyczny)    
     
Pracownik socjalny: Joanna Sołtys tel. 17 23 00 267 pok. nr 12
(Krasne od numeru domu 501 do końca numeracji)    

 

Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny

Świadczenia Rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny

Ewa Surowiec tel. 17 23 00 263 pok. nr 11
Agata Marszał tel. 17 23 00 262 pok. nr 11
Świadczenie Wychowawcze    
Justyna Żukowicz tel. 17 23 00 264 pok. nr 0A (sutereny)

 

Asystent Rodziny

 Asystent rodziny:  Agneszka Kud tel.17 23 00 268 sutereny