ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW „U ŹRÓDŁA” NA TERENIE GMINY KRASNE

Do pojemnika/worka:

 • żółtego wrzucamy metale i tworzywa sztuczne, 
 • niebieskiego - papier,
 • zielonego – szkło,
 • brązowego – odpady ulegające biodegradacji,
 • czarnego – odpady zmieszane.

Rodzaj odpadu

NALEŻY WRZUCAĆ m.in.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ m.in.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 

 • Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • Plastikowe opakowanie po produktach spożywczych
 • Opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • Opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach)
 • Plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • Aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • Puszki po konserwach
 • Folię aluminiową
 • Metale kolorowe
 • Kapsle, zakrętki od słoików
 • Butelek i pojemników z zawartością
 • Plastikowych zabawek
 • Opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • Opakowań po olejach silnikowych
 • Części samochodowych
 • Zużytych baterii i akumulatorów
 • Puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER

 • Opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • Katalogi, ulotki, prospekty
 • Gazety i czasopisma
 • Papier szkolny i biurowy, zadrukowane kratki
 • Zeszyty i książki
 • Torby i worki papierowe
 • Ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • Papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • Kartonów po mleku i napojach
 • Papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet
 • Pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych

SZKŁO

 

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • Ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek, reflektorów
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek

BIOODPADY

 • Trociny, kora drzew
 • Liście, skoszona trawa, kwiaty
 • Gałęzie drzew, krzewów – rozdrobnione
 • Owoce, warzywa
 • Jakichkolwiek butelek i plastikowych opakowań
 • Kości zwierząt
 • Mięsa i resztek zwierzęcych
 • Oleju jadalnego
 • Odchody zwierząt

ODPADY ZMIESZANE

(MOKRE)

 • Pampersy,
 • zużyte gąbki
 • odzież, obuwie
 • Zatłuszczony papier
 • Kości zwierząt
 • Mięso, ryby, resztki zwierzęce
 • Odchody zwierząt
 • Olej do smażenia
 • Porcelana, fajans
 • Stłuczone naczynia, szklanki, kieliszki
 • Zużyte ręczniki papierowe i chusteczki
 • Plastikowe zabawki

Odpadów niebezpiecznych,
do których zaliczają się zużyte baterie
i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

W przypadku wątpliwości do jakiego pojemnika/worka należy wrzucić odpady wytworzone w gospodarstwie domowym, szczegółowe informacje można znaleźć również pod adresem: https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

Pliki do pobrania Pobierz plik

WNIOSEK NA WYWÓZ POPIOŁU

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krasne,

Z uwagi na ogromne Państwa zainteresowanie związane z chęcią selektywnego zbierania popiołów do pojemników dostarczonych przez Gminę, informujemy, że dostawa w/w pojemników odbędzie się w późniejszym terminie i będzie rozłożona na dłuższy okres. Żaden producent nie jest w stanie dostarczyć tak dużej ilości pojemników w krótkim czasie. O terminach dostawy Mieszkańcy będą informowani za pośrednictwem naszej strony internetowej lub telefonicznie.

Dziękujemy za wyrozumiałość!


Gmina Krasne informuje, że od lutego 2020 roku mieszkańcy gminy będą mieli możliwość zbierania popiołów do osobnych pojemników. Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o wypełnienie poniższego wniosku i dostarczenie go do Urzędu Gminy w Krasnem w terminie do 15 stycznia 2020 roku.

Mieszkańcom, którzy zadeklarują chęć zbierania popiołów, Gmina Krasne zapewni nieodpłatnie metalowe pojemniki o pojemności ok. 110 litrów za pośrednictwem Zakładu Komunalnego z Sokołowa Małopolskiego.

Wykaz punktów zbierania folii, sznurka, opon pochodzących z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.
 


 

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres, telefon

Rodzaj przyjmowanych odpadów

1.

„OSAK” Marcin Osmyk

„Rupiecisko”

ul. Armii Krajowej 42a
36-030 Błażowa

tel. 798491716

folia odpadowa, 

sznurek,

2.

TRANS-POŁUDNIE
Sp. z o.o.

ul. Podgrodzie 8 B
39-200 Dębica

tel. (14) 6808703, (14) 6808704

opony rolnicze