Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
31 Lipiec 2017 0050.50.2017
w sprawie zamieszczenia uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
24 Lipiec 2017 0050.49.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
11 Lipiec 2017 0050.48.2017
w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie” realizowanych na podstawie Umowy Nr 145/2015 z dnia 01.10.2015r.
Więcej array-brown
11 Lipiec 2017 0050.47.2017
w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krasne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia jego wykazu.
Więcej array-brown
03 Lipiec 2017 0050.46.2017
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w/s świadczenia wychowawczego.
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2017 0050.45.2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2017 0050.44.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 0050.43.2017
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 0050.42.2017
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 0050.41.2017
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola w Malawie.
Więcej array-brown
19 Czerwiec 2017 0050.40.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
19 Czerwiec 2017 0050.39.2017
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 0050.38A.2017
w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Ko-misji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 0050.38.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 0050.37.2017
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
25 Maj 2017 0050.36.2017
w sprawie przygotowania dokumentacji ćwiczenia obronnego pk. „Krasne 2017”.
Więcej array-brown
25 Maj 2017 0050.35.2017
w sprawie najmu budynku stanowiącego własność Gminy Krasne w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia jego wykazu.
Więcej array-brown
25 Maj 2017 0050.34.2017
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
23 Maj 2017 0050.33.2017
w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Krasne, ZEAOS w Krasnem, ZS w Strażowie oraz ZS w Malawie w związku z realizacją Projektu: „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
Więcej array-brown
23 Maj 2017 0050.32.2017
w sprawie zamieszczenia uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown