Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
29 Czerwiec 2017 0050.43.2017
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 0050.42.2017
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 0050.41.2017
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola w Malawie.
Więcej array-brown
19 Czerwiec 2017 0050.40.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
19 Czerwiec 2017 0050.39.2017
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 0050.38A.2017
w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Ko-misji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 0050.38.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 0050.37.2017
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
25 Maj 2017 0050.36.2017
w sprawie przygotowania dokumentacji ćwiczenia obronnego pk. „Krasne 2017”.
Więcej array-brown
25 Maj 2017 0050.35.2017
w sprawie najmu budynku stanowiącego własność Gminy Krasne w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia jego wykazu.
Więcej array-brown
25 Maj 2017 0050.34.2017
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
23 Maj 2017 0050.33.2017
w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Krasne, ZEAOS w Krasnem, ZS w Strażowie oraz ZS w Malawie w związku z realizacją Projektu: „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
Więcej array-brown
23 Maj 2017 0050.32.2017
w sprawie zamieszczenia uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
15 Maj 2017 0050.31.2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej array-brown
09 Maj 2017 0050.30.2017
w sprawie zamieszczenia uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
08 Maj 2017 0050.29.2017
w sprawie zasad ustalenia wysokości stypendium szkolnego.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 0050.28.2017
w sprawie dzierżawy bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 0050.27.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
21 Kwiecień 2017 0050.26.2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Strażowie do dokonywania czynności prawnych związanych z realizacją projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
Więcej array-brown
21 Kwiecień 2017 0050.25.2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Malawie do dokonywania czynności prawnych związanych z realizacją projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
Więcej array-brown