Miejsce pamięci ofiar pacyfikacji wsi Palikówka podczas II wojny światowej

Zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół miejsca pamięci ofiar pacyfikacji wsi Palikówka podczas II wojny światowej (przy tablicy umieszczonej na ścianie Przedszkola)" zostało zrealizowane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Głównym celem Programu jest ochrona otaczających nas zasobów oraz bogactw dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Program miał także na celu pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców i uświadomienie, że mają oni bardzo duży wpływ na swoje otoczenie.

Inwestycja pozwoliła stworzyć godne miejsce pamięci ofiar I i II wojny światowej oraz pacyfikacji wsi Palikówka. O mieszkańcach Palikówki poległych w czasie działań wojennych przypominają 3 pamiątkowe tablice umieszczone na budynku przedszkola.

Realizacja zadania nie byłaby możliwa bez wsparcia mieszkańców Palikówki. Inicjatywa mieszkańców była rezultatem konsultacji przeprowadzonych podczas zebrań wiejskich, pracy Grupy Odnowy Wsi Palikówka oraz wielu instytucji i organizacji z terenu Palikówki, tj. Gminne Przedszkole w Palikówce, Zespół Szkół w Palikówce, Ochotnicza Straż Pożarna w Palikówce, KS PALKOVIA Palikówka, Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem oraz Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce.

Dzięki pracy wolontariuszy z OSP w Palikówce i KS Palkovia udało się rozebrać stare ogrodzenie i kostkę brukową. Duży wkład pracy włożyli także rodzice dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Palikówce, którzy wyczyścili i odmalowali frontową elewację, a także założyli nowy ogródek przed pamiątkowymi tablicami.