Kontakt

Informacja telefoniczna nt. odbioru odpadów:

tel. 172300200

tel. 172300240 

Informacja telefoniczna nt. płatności za odpady komunalne:

tel. 172300237

Adres

Urząd Gminy Krasne

36-007 Krasne 121

Biuro podawcze - pok. nr 3 (parter)

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Firma odbierająca odpady komunalne z terenu gminy Krasne

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim

Adres: ul. Łazienna 7

36-050 Sokołów Młp.

Numery tel.: 177720138, 177729287

Składowisko tel.: 177720308

Email: zk@sokolow-mlp.pl

WWW: www.zk.sokolow-mlp.pl

Terminy płatności

I kwartał - do 15 kwietnia    

II kwartał - do 15 lipca          

III kwartał - do 15 października

IV kwartał - do 15 grudnia