Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
21 Luty 2017 0050.13.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
10 Luty 2017 0050.12.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
09 Luty 2017 0050.11.2017
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
09 Luty 2017 0050.10.2017
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Styczeń 2017 0050.9.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2017 0050.8.2017
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby bezdomnych na terenie gminy Krasne.
Więcej array-brown
09 Styczeń 2017 0050.7.2017
o zmianie zarządzenia w/s zasad scentralizowanych rozliczeń podatku VAT w Gminie Krasne, jej jednostkach i zakładzie budżetowym.
Więcej array-brown
09 Styczeń 2017 0050.6.2017
w sprawie powołania i nadania regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krasnem.
Więcej array-brown
02 Styczeń 2017 0050.5.2017
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
Więcej array-brown
02 Styczeń 2017 0050.4.2017
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
Więcej array-brown
02 Styczeń 2017 0050.3.2017
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w/s jednorazowego świadczenia oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
Więcej array-brown
02 Styczeń 2017 0050.2.2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Więcej array-brown
02 Styczeń 2017 0050.1.2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół w Krasnem.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2016 0050.144.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2016 0050.143.2016
W sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego...
Więcej array-brown
27 Grudzień 2016 0050.142.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
27 Grudzień 2016 0050.141.2016
w sprawie powołania Gminnej Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wdrożenie systemów dziedzinowych w gminie Krasne wraz z modernizacją infrastruktury oraz uruchomienie nowych e-usług w ramach ...
Więcej array-brown
20 Grudzień 2016 0050.140.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
19 Grudzień 2016 0050.139.2016
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dziecka nie-pełnosprawnego z terenu gminy Krasne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie Polskiego Stowarz....
Więcej array-brown
15 Grudzień 2016 0050.138.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown