Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura energetyczna

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. odnawialne źródła energii to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego geotermalną, fal prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwana z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych (nieodnawialnych) źródeł energii. Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, a pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do tradycyjnych, bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.

W ramach przyszłych inwestycji w zakresie infrastruktury energetycznej w Gminie Krasne planowane jest m. in. wykorzystanie fotowoltaiki, czyli przetwarzania światła słonecznego na energię elektryczną, przy użyciu paneli fotowoltaicznych. Inwestycja ta planowana jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF).

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy

Więcej ->

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

Więcej ->