Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
15 Maj 2017 0050.31.2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej array-brown
09 Maj 2017 0050.30.2017
w sprawie zamieszczenia uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
08 Maj 2017 0050.29.2017
w sprawie zasad ustalenia wysokości stypendium szkolnego.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 0050.28.2017
w sprawie dzierżawy bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 0050.27.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
21 Kwiecień 2017 0050.26.2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Strażowie do dokonywania czynności prawnych związanych z realizacją projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
Więcej array-brown
21 Kwiecień 2017 0050.25.2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Malawie do dokonywania czynności prawnych związanych z realizacją projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
Więcej array-brown
21 Kwiecień 2017 0050.24.2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZEAOS w Krasnem do dokonywania czynności prawnych związanych z realizacją projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość".
Więcej array-brown
18 Kwiecień 2017 0050.23.2017
w sprawie dzierżawy bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
07 Kwiecień 2017 0050.22.017
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Marzec 2017 0050.21.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
31 Marzec 2017 0050.20 zał.2017
Informacja o stanie mienia Gminy Krasne
Więcej array-brown
31 Marzec 2017 0050.20.2017
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2016 rok.
Więcej array-brown
24 Marzec 2017 0050.19.2017
w sprawie ustalenia wysokości i przyznania stypendium za wyniku w nauce oraz szczególne osiągnięcia dla uczniów za rok szkolny 2015/2016 w ramach Programu Stypendialnego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
17 Marzec 2017 0050.18A.2017
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
17 Marzec 2017 0050.18.2017
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem.
Więcej array-brown
09 Marzec 2017 0050.17.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
07 Marzec 2017 0050.16.2017
w sprawie zamieszczenia uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
01 Marzec 2017 0050.15.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
27 Luty 2017 0050.14.2017
w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniają-cym do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne na rok szkolny 2017/2018.
Więcej array-brown