Sukcesem zakończyły się starania o pozyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej w kwocie 441 045,15 zł. możliwa była przebudowa drogi gminnej nr 108562 R Krasne Matysówka w km 0+000 do 0+800. Inwestycja realizowana przez firmę STRABAG Sp. z o.o została zakończona we wrześniu 2015 roku.

Krasne Matysówka, wrzesień 2015 r.

Krasne Matysówka, maj 2015 r.