Obsługa osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niepełnosprawnych chcących osobiście załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Krasne

  1. Przy drzwiach wejściowych do suteren budynku ( pracuje tam pracownik GOPS – asystent rodziny) od kilku lat funkcjonuje (odpowiednio oznakowany) dzwonek dla osoby niepełnosprawnej,
  2. Pracownicy z biura obsługi interesanta po usłyszeniu dzwonka schodzą do suteren, aby ułatwić osobie niepełnosprawnej wejście do budynku oraz pozyskać wiedzę dotyczącą sprawy jaką chce interesant załatwić w UG Krasne,
  3. W razie potrzeby pracownik biura obsługi  wzywa pracownika merytorycznego w celu załatwienia sprawy zgłaszanej przez interesanta – osobę niepełnosprawną,
  4. Informuję równocześnie, że obok wejścia do suteren zostało zainstalowane ( objęte monitoringiem) urządzenie AED  - w zakresie jego obsługi zostali przeszkoleni wszyscy pracownicy UG Krasne.
Data publikacji: 
2024-03-11
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2024-03-11
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel