W miesiącu czerwcu 2016 r. rozpoczęto prace związane z remontami lub budową ogrodzenia placów zabaw na terenie Gminy Krasne. Ogrodzone place zabaw zwiększą bezpieczeństwo bawiących się na nich dzieci.

Realizację zadania nadzoruje Zakład Usług Komunalnych w Krasnem.

  1. Remont ogordzenia placu zabaw przy Crasnovii (działka nr ew. 639/6 w Krasnem)
  2. Wykonanie ogrodzeń przy placach zabaw na terenie gminy Krasne (działka nr ew. 1369/5 w Krasnem)
  3. Wykonanie ogrodzeń przy placach zabaw na terenie gminy Krasne (działka nr ew. 352/4 w Strażowie)

Remont ogordzenia placu zabaw przy Crasnovii (działka nr ew. 639/6 w Krasnem)

Czerwiec 2016 r.

Wykonanie ogrodzeń przy placach zabaw na terenie gminy Krasne (działka nr ew. 1369/5 w Krasnem)

Lipiec 2016 r.

Czerwiec 2016 r.

Wykonanie ogrodzeń przy placach zabaw na terenie gminy Krasne (działka nr ew. 352/4 w Strażowie)

Lipiec 2016 r.

Czerwiec 2016 r.