2018 Rok

W 2018 r. Powiat Rzeszowski kontynuował zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Krasne". Wartość pomocy finansowej udzielonej przez Radę Gminy Krasne w 2018 r. wyniosła 300 000,00 zł.

Remont nakładki na drodze powiatowej nr 1396 R w miejscowości Malawa (droga w kierunku Woli Rafałowskiej)

  

Budowa chodników na drogach powiatowych w miejscowosci Malawa, nr 1396 R (droga przez wieś) i 1397 R (droga do Słociny)

  

Remont nakładki drogi powiatowej nr 1385 R w Palikówce (droga na Czarną)

  

Zakończyły się prace nad poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem. Prace realizowane są przez Powiat Rzeszowski w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

W ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne” wykonane zostały dwukolorowe przejścia dla pieszych, progi zwalniające „wyspowe”, nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz balustrady wygradzające ruch pieszy. Dodatkowo, we współpracy z Policją i Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką w Krasnem, wśród uczniów ZSP w Krasnem przeprowadzono lekcje pokazowe i szkolenia informacyjne nt. przepisów ruchu drogowego, warsztaty plastyczne oraz konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna droga do szkoły” .

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 146 330,64 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 95 345, 00 zł.

  

2017 Rok

W 2017 roku w Gminie Krasne prowadzone były roboty na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Wykonana została kontynuacja nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1396R Wilkowyja - Malawa - Wola Rafałowska - Chmielnik, na wzgórzu Św. Marii Magdaleny w Malawie.

        

2015 i 2016 Rok

W granicach administracyjnych Gminy Krasne w 2015 i 2016 roku prowadzone były roboty na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Przy pomocy finansowej udzielonej przez Gminę w kwocie 350 000,00 zł w 2015 r. oraz 340 000,00 zł w 2016 r. przebudowano następujące drogi powiatowe na terenie gminy Krasne:

Nazwa zadania

Miejscowość

Kilometraż

Realizacja

Kwota dofinansowania przez Gminę Krasne

Przebudowa drogi powiatowej NR 1385 R
Palikówka - droga przez wieś

Palikówka

 w km 1+720 – 2+550

 2015 r.

350 000,00 zł

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 1384 R
Terliczka - Łąka - Strażów

Palikówka

 ok. 400 m

 2015 r.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 1393 R
Krasne - Strażów - Krzemienica

Strażów

 w km 5+970 – 6+250

 2015 r.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 1384 R
Terliczka - Łąka - Strażów

Palikówka

 w km 5+300 – 5+878
 w km 5+900 – 6+010

 2016 r.

280 000,00 zł

Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 1393 R Krasne - Strażów - Krzemienica

Strażów

 w km 6+360 – 6+480
 w km 6+500 – 6+730

2016 r.

Przebudowa drogi powiatowej NR 1396 R
Wilkowyja - Malawa - Wola Rafałowska - Chmielnik

Malawa

 w km 2+550 – 3+180

 2016 r.

Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 1394 R Krasne - Kolonia - Strażów

Krasne

 w km 0+290 – 0+560

2016 r.

60 000,00 zł  

Przebudowa drogi powiatowej NR 1399 R
Malawa – Rzym – Chmielnik

Malawa

 w km 0 + 610

2016 r.

-

 

Przebudowa drogi powiatowej NR 1385 R Palikówka - droga przez wieś

Listopad 2015 r. (po)

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 1384 R Terliczka - Łąka - Strażów

Listopad 2015 r. (po)

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 1393 R Krasne - Strażów - Krzemienica

Grudzień 2015 r. (po)

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 1384 R Terliczka - Łąka - Strażów

Wrzesień 2016 r. (po)

Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 1393 R Krasne - Strażów - Krzemienica

Wrzesień 2016 r. (po)

Przebudowa drogi powiatowej NR 1396 R Wilkowyja - Malawa - Wola Rafałowska - Chmielnik

Sierpień 2016 r. (po)

 

Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 1394 R Krasne - Kolonia - Strażów

Listopad 2016 r. (po)

Przebudowa drogi powiatowej NR 1399 R Malawa – Rzym – Chmielnik

Listopad 2016 r. (po)