Książka telefoniczna

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

URZĄD GMINY KRASNE
36-007 KRASNE 121
tel. 17 23-00-200
  BAL AGNIESZKA 17 23-00-240 BIURO PODAWCZE (ODBIÓR ODPADÓW)
  BERŁOWSKA ZOFIA 17 23-00-213 KADRY, BIURO RADY GMINY KRASNE
  KLĘSK KAROLINA 17 23-00-221 TRANSPORT, DROGI
  JUCHA MARIA 17 23-00-224 PODATKI - OSOBY FIZYCZNE (MALAWA, STRAŻÓW), PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY OSOBY PRAWNE
  CHMIEL MICHAŁ 17 23-00-216 INFORMATYK
  CHODZIŃSKI WITOLD 17 23-00-232 WYBORY, RALIZACJA ZADAŃ GPRPA
  DANIEL MALWINA 17 23-00-209 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ZASOBAMI LOKALOWYMI, NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI
  CISEK NATALIA 17 23-00-206 DOTACJE, ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
  CYGAN ELŻBIETA 17 23-00-208 GEODEZJA
  DRABIK MARZENA 17 23-00-222 OCHRONA ŚRODOWISKA
  GIEDLAROWIEC GEORGINA 17 23-00-212 PROMOCJA, WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
  KOZIOŁ JOLANTA 17 23-00-238 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, OBSŁUGA KOMISJI RADY GMINY KRASNE
  KUŚPER MAŁGORZATA 17 23-00-223 PODATKI - OSOBY FIZYCZNE (KRASNE, PALIKÓWKA), PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE
  LASSOTA MAGDALENA 17 23-00-204 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  MAC MARIA 17 23-00-228 KSIĘGOWOŚĆ
  MAZUR DOROTA 17 23-00-226 SKARBNIK GMINY KRASNE
  NOWIŃSKA ANNA 17 23-00-227 KSIĘGOWOŚĆ
  SOŁEK AGNIESZKA 17 23-00-229 KSIĘGOWOŚĆ
  BONOWICZ-JĘCZALIK NATALIA 17 23-00-200 SEKRETARIAT (ODBIÓR ODPADÓW)
  SIWOWSKA MAŁGORZATA 17 23-00-218 BUDOWNICTWO
  SOJKA MAGDALENA 17 23-00-237 PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE
  MACIOCHA-WALSKA ANNA 17 23-00-219 NADZÓR NAD INWESTYCJAMI
  MALCZEWSKA JOANNA 17 23-00-211 PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  SZPYRKA ANNA 17 23-00-233

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO - 
USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

  TOKARZ STANISŁAW 17 23-00-236 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  PIĘTA JOLANTA 17 23-00-231 KASA
  WANDYCZ BARBARA 17 23-00-207 KIEROWNIK REFERATU INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
  WERNER MARTA 17 23-00-234

Z-CA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO - 
USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

  WOŹNIAK WILHELM 17 23-00-201 WÓJT GMINY KRASNE
  ZIAJA MONIKA 17 23-00-214 RADCA PRAWNY
  AMAROWICZ JOANNA 17 23-00-239 STAŻYSTKA
  ŻURAWSKI JACEK 17 23-00-217 INFORMATYK

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
36-007 KRASNE 121
tel. 17 23-00-260
 

LESIAK AGATA

 

17 23-00-256

 

PRACOWNIK SOCJALNY

  • KRASNE OD NR 1 DO 700
  • MALAWA OD NR 1 DO 150
 

ZIĘBA JOANNA

17 23-00-257

PRACOWNIK SOCJALNY

  • PALIKÓWKA
  • STRAŻÓW OD NR 201 DO KOŃCA NUMERACJI
 

LESIAK ZOFIA

MARTA KAMIEŃ

17 23-00-258

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KSIĘGOWY

  OLEKSOWICZ AGNIESZKA 17 23-00-259 PRACOWNIK SOCJALNY
  LESZCZYŃSKA WIOLETTA 17 23-00-261 KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRASNEM
  MARSZAŁ AGATA 17 23-00-262 ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, KARTA DUŻEJ RODZINY
  SUROWIEC EWA 17 23-00-263 ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, KARTA DUŻEJ RODZINY
  ŻUKOWICZ JUSTYNA 17 23-00-264 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
 

LICHTARSKA NATALIA

17 23-00-266

PRACOWNIK SOCJALNY

  • MALAWA OD NUMERU 151 DO KOŃCA NUMERACJI

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATEK ENERGETYCZNY

  SOŁTYS JOANNA 17 23-00-267

PRACOWNIK SOCJALNY

  • KRASNE OD NUMERU 701 DO KOŃCA NUMERACJI
  • STRAŻÓW OD NR 1 DO 200
  KUD AGNIESZKA 17 23-00-268 ASYSTENT RODZINY

 

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
36-007 KRASNE 121
tel. 17 23-00-275
  BIURO OBŁSUGI KLIENTA ZUK 17 23-00-275 BIURO OBSŁUGI KLIENTA
  HORODECKI HENRYK 17 23-00-281 DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
 

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE

17 23-00-280

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE

  HUNDZ IWONA 17 23-00-279 KASA
  KĄDZIOŁKA IWONA 17 23-00-278 GŁÓWNY KSIĘGOWY
  WIĘCEK AGNIESZKA 17 23-00-277 KSIĘGOWY
  GAWEŁ-ŁAZARZ MAGDALENA 17 23-00-276 POMOC ADMINISTRACYJNA

 

 

ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY OBSŁUGI SZKÓŁ
36-007 KRASNE 743B
tel. 17 23-00-290
  BELCYR GRAŻYNA 17 23-00-298 DYREKTOR ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OBSŁUGI SZKÓŁ
  CHWAJOŁ ZOFIA 17 23-00-294 GŁÓWNY KSIĘGOWY (ZEAOS KRASNE, ZSP KRASNE)
  FIC ALICJA 17 23-00-292 KADRY
  KRZYWONOS ANNA 17 23-00-296 STYPENDIA, OBSŁUGA KASY
  MAGIERSKA ALEKSANDRA 17 23-00-291 PŁACE
  MOKRZYCKA MARIOLA 17 23-00-297 KSIĘGOWOŚĆ (GP PALIKÓWKA, ZS MALAWA)
  MENDOCHA AGNIESZKA 17 23-00-293 KSIĘGOWOŚĆ (ZS STRAŻÓW, SP PALIKÓWKA)

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W KRASNEM
36-007 KRASNE 743
tel. 17 23-00-345
  HAJDUK LIDIA 17 23-00-348 REDAKCJA BIULETYNU RAZEM
  KAMIŃSKA ANETA 17 23-00-349 KSIĘGOWOŚĆ
  ŚPIEWLA IRENEUSZ 17 23-00-346 DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI
  ZACHARIASZ ANNA 17 23-00-347 SEKRETARIAT