Sołectwa

W skład Gminy Krasne wchodzi cztery sołectwa: Krasne, Malawa, Palikówka i Strażów.

Sołectwo Ludność Powierzchnia (ha) Statut sołectwa
Krasne 4 922 1 340 pobierz
Malawa 3 473 1 270 pobierz
Palikówka 1 207 705 pobierz
Strażów 1 912 595 pobierz
Razem 11 514 3 910 Gęstość zaludnienia: 294,5 os./km2

 Źródło: Urząd Gminy Krasne (stan na dzień 31.12.2019 r.).

Data publikacji: 
2015-11-25
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2020-08-24
Osoba modyfikująca: 
Jacek Żurawski