Sołectwa

W skład Gminy Krasne wchodzi cztery sołectwa: Krasne, Malawa, Palikówka i Strażów.

Sołectwo Ludność Powierzchnia (ha) Statut sołectwa
Krasne 4 753 1340 pobierz
Malawa 3 445 1270 pobierz
Palikówka 1 212 705 pobierz
Strażów 1 885 595 pobierz
Razem 11 295 3 910 -

 Źródło: Urząd Gminy Krasne (stan na dzień 31.12.2018 r.).

Data publikacji: 
2015-11-25
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2019-01-31
Osoba modyfikująca: 
Georgina Giedlarowiec