Jak postępować w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia

Upewnij się czy widziane przez Ciebie zwierzę jest na pewno bezpańskie lub bezdomne: 
- sprawdź czy na szyi zwierzęcia jest obroża,

- popytaj przechodniów lub sąsiadów czy znają właściciela zwierzęcia,

- oceń wizualnie stan fizyczny zwierzęcia, sprawdź czy nie ma obrażeń 

Pamiętaj, że wiele kotów  i psów jest wypuszczanych przez właścicieli, te zwierzęta nie są bezdomne i jeżeli nie są ranne, nie potrzebują naszej pomocy !

Należy jednak pamiętać, że koty wolno żyjące (dzikie) nie są zwierzętami bezdomnymi, gdyż miejsca w których żyją stały się dla nich środowiskiem bytowania. Nie powinno się ich wyłapywać ani gdziekolwiek wywozić !

W przypadku podejrzenia, że: 

a) znalezione zwierzę ma właściciela, należy zgłosić sprawę bezpośrednio do funkcjonariusza policji, który ma możliwość ukarania właściciela mandatem karnym

b) znalezione zwierzę jest bezdomne lub posiada obrażenia, należy zgłosić sprawę do Urzędu Gminy 

(nr tel.: 17 23 00 200 lub 17 23 00 239)

Schronisko "Przytul Psiaka"

Bezdomne zwierzęta znalezione na terenie Gminy Krasne, czekają na nowy dom w schronisku dla zwierząt domowych "Przytul Psiaka" znajdującym się w pod adresem: 39-100 Ropczyce, ul. Polna,  z siedzibą na ul. Ks.Zwierza 4.

Serdecznie zachęcamy do podjęcia adopcji naszych bezdomnych czworonogów !

KONTAKT ZE SCHRONISKIEM 
tel.: 17 222 8888
tel.: 605-888-248
e-mail: Przytulpsiaka@interia.pl
www.przytulpsiaka.pl

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW

APEL

Wójta Gminy Krasne

DO WŁAŚCICIELI PSÓW

W związku z przypadkami zgłoszeń przez mieszkańców dotyczących zagrożenia jakie mogą stwarzać wałęsające się psy przypominam, że na podstawie art. 10a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Ponadto Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXVIII/211/2020 z dnia 29 września 2020 r. został uchwalony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne, w którym w Rozdziale 6 zawiera przepisy nakładające obowiązki dla osób utrzymujących zwierzęta domowe, m. in.:

  • utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi,
  • osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości,
  • właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu, oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
  • zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

W związku z powyższym, proszę o przestrzeganie ww. przepisów i dołożenie wszelkich starań, aby właściwa opieka nad psami była przez Państwa w pełni realizowana.

Wójt Gminy Krasne

Wilhelm Woźniak