PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Pliki do pobrania Pobierz plik

APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW

APEL

Wójta Gminy Krasne

DO WŁAŚCICIELI PSÓW

W związku z przypadkami zgłoszeń przez mieszkańców dotyczących zagrożenia jakie mogą stwarzać wałęsające się psy przypominam, że na podstawie art. 10a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Ponadto Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXXVIII/298/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. został uchwalony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne, w którym w Rozdziale 6 zawiera przepisy nakładające obowiązki dla osób utrzymujących zwierzęta domowe, m. in.:

  • utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi,
  • osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości,
  • właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu, oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
  • zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

 

ZABRANIA SIĘ:
pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

Jednocześnie informuję, że za naruszenie niniejszych przepisów właściciele czworonogów podlegają karze grzywny oraz innego rodzaju konsekwencjom.

W związku z powyższym, proszę o przestrzeganie ww. przepisów i dołożenie wszelkich starań, aby właściwa opieka nad psami była przez Państwa w pełni realizowana.

Wójt Gminy Krasne

Wilhelm Woźniak