Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Krasne na rok 2020


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
w poszczególnych sołectwach w 2020 roku

Do segregacji odpadów istnieje możliwość wykorzystania worków dostarczonych przez MPGK.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Mieszkańców Gminy Krasne
w 2020 roku

Sokołów Małopolski, ul. Reymonta (obok placu targowego)

Czynny: Poniedziałek 10.00-18.00, Sobota 7.00-12.00

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

13

25

3

22

7

16

6

25

9

18

8

27

11

20

3

22

12

21

5

24

7

16

7

12

 

Istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych:

Krasne 746A oraz Malawa 200.

 

Harmonogram odbioru odpadów w Mobilnych Punktach Zbiórki Odpadów (MPZO)
na terenie gminy Krasne w 2020 roku

Dzień odbioru odpadów

Lokalizacja MPZO

Godziny odbioru odpadów

14 marzec 2020 r.
(sobota)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów (parking przy placu zabaw)

11:00-13:00

21 marzec 2020 r.
(sobota)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

11:00-13:00

22 sierpień 2020 r.
(sobota)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów (parking przy placu zabaw)

11:00-13:00

29 sierpień 2020 r.
(sobota)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

11:00-13:00

10 październik 2020 r.
(sobota)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów (parking przy placu zabaw)

11:00-13:00

17 październik 2020 r.
(sobota)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

11:00-13:00


W ramach MPZO zbieramy:

  • w marcu i sierpniu następujące rodzaje odpadów:

Papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

  • w październiku:

Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Pliki do pobrania Pobierz plik