Plany zagospodarowania przestrzennego

Data Numer Przedmiot
30 Listopad 2023 LXX/550/2023
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Auchan" nr 1/2022 terenu przeznaczonego pod usługi komercyjne w miejscowości Krasne, Gmina Krasne - część A
Więcej array-brown
29 Styczeń 2021 XXXIV/254/2021
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 16/04 terenu położonego w miejscowości Krasne
Więcej array-brown
26 Maj 2020 XXV/186/2020
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Młynówka” w Malawie cz. I, Gmina Krasne, Powiat Rzeszowski, Województwo Podkarpackie.
Więcej array-brown
06 Czerwiec 2018 LII/403/2018
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 22 - "Palikówka" - Etap I/1
Więcej array-brown
08 Marzec 2006 XXXVI/337/2006
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3 terenu położonego po północnej stronie drogi krajowej nr 4 w miejscowości Malawa Gmina Krasne.
Więcej array-brown
25 Styczeń 2005 XXIV/217/2005
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług komercyjnych położonych w miejscowości Krasne Gmina Krasne województwo Podkarpackie.
Więcej array-brown
28 Grudzień 2004 XXIII/199/2004
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Krasne.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2002 XXXIV/380/2002
W sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego nr 5/2001/02 terenu usług komercyjnych, produkcyjnych i handlowych w branży budowlanej w Krasnem.
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2002 XXXIII/370/2002
W sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne dotyczącej terenów położonych wzdłuż drogi krajowej E4 w miejscowości Malawa i Krasne.
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2002 XXXIII/369/2002
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Malawa w Gminie Krasne
Więcej array-brown
23 Listopad 2001 XXX/341/2001
W sprawie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2 terenu położonego po północnej stronie drogi krajowej Nr 4 w miejscowości Malawa Gmina Krasne.
Więcej array-brown
23 Listopad 2001 XXX/340/2001
W sprawie uchwalenia miejscowego plau zagospodarowania przestrzennego nr 1/2001 terenu usług komercyjnych o funkcji nie powodującej znaczącego oddziaływania na środowisko, obejmujący działkę nr 2652 położoną w Krasnem.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2015-12-03 13:46:35
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2016-11-16 13:37:59
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel