Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
04 Sierpień 2016 0050.79.2016
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.71.2016 Wójta Gminy Krasne z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.
Więcej array-brown
04 Sierpień 2016 0050.78.2016
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.73.2016 Wójta Gminy Krasne z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.
Więcej array-brown
29 Lipiec 2016 0050.77.2016
w sprawie zasad centralizowanych rozliczeń podatku Vat w Gminie Krasne, jej jednostkach i zakładzie budżetowym.
Więcej array-brown
28 Lipiec 2016 0050.76.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 rok.
Więcej array-brown
26 Lipiec 2016 0050.75.2016
w sprawie zamieszczenia oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
21 Lipiec 2016 0050.74.2016
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Więcej array-brown
21 Lipiec 2016 0050.73.2016
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Więcej array-brown
21 Lipiec 2016 0050.72.2016
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Więcej array-brown
21 Lipiec 2016 0050.71.2016
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Więcej array-brown
21 Lipiec 2016 0050.70.2016
W sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
15 Lipiec 2016 0050.69.2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 rok.
Więcej array-brown
01 Lipiec 2016 0050.68.2016
W sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu.
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2016 0050.67.2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 rok.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2016 0050.66.2016
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Czerwiec 2016 0050.65.2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 rok.
Więcej array-brown
22 Czerwiec 2016 0050.64.2016
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.
Więcej array-brown
20 Czerwiec 2016 0050.63.2016
W sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne w trybie przetargu oraz ogłoszenia jej wykazu.
Więcej array-brown
16 Czerwiec 2016 0050.62.2016
W sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krasnem.
Więcej array-brown
16 Czerwiec 2016 0050.61.2016
W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne w trybie przetargu oraz ogłoszenia jej wykazu.
Więcej array-brown
15 Czerwiec 2016 0050.59.2016
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej array-brown