Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
21 Lipiec 2016 0050.73.2016
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Więcej array-brown
21 Lipiec 2016 0050.72.2016
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Więcej array-brown
21 Lipiec 2016 0050.71.2016
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Więcej array-brown
21 Lipiec 2016 0050.70.2016
W sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
15 Lipiec 2016 0050.69.2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 rok.
Więcej array-brown
01 Lipiec 2016 0050.68.2016
W sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu.
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2016 0050.67.2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 rok.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2016 0050.66.2016
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Czerwiec 2016 0050.65.2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 rok.
Więcej array-brown
22 Czerwiec 2016 0050.64.2016
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.
Więcej array-brown
20 Czerwiec 2016 0050.63.2016
W sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne w trybie przetargu oraz ogłoszenia jej wykazu.
Więcej array-brown
16 Czerwiec 2016 0050.62.2016
W sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krasnem.
Więcej array-brown
16 Czerwiec 2016 0050.61.2016
W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne w trybie przetargu oraz ogłoszenia jej wykazu.
Więcej array-brown
15 Czerwiec 2016 0050.59.2016
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej array-brown
13 Czerwiec 2016 0050.58.2016
W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem.
Więcej array-brown
02 Czerwiec 2016 0050.57.2016
W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Krasne na 2016 rok.
Więcej array-brown
02 Czerwiec 2016 0050.56.2016
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem.
Więcej array-brown
31 Maj 2016 0050.55.2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 rok.
Więcej array-brown
27 Maj 2016 0050.54.2016
W sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
24 Maj 2016 0050.53.2016
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej array-brown